Våra tjänster

Nyfosa

Nyfosa är ett transaktionsinriktat och opportunistiskt fastighetsbolag med affären i fokus. Vid årsskiftet ägde Nyfosa fastigheter för ca 15 miljarder kronor. Merparten av fastigheterna utgör kontor i tillväxtkommuner och logistik- och lagerlokaler vid transportknutpunkter i hela Sverige. Bolagets fastighetsbestånd ska generera en stabil och hög avkastning genom fastighetsaffärer samt utveckling och förädling av befintliga fastigheter tillsammans med hyresgästerna.Aktuella tjänster:

Business Controller

Stockholm

Nyfosa

Publicerad 2018-05-29
Sista ansökan: 2018-07-06

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm