Våra tjänsterNyfosa är ett transaktionsinriktat och opportunistiskt fastighetsbolag med affären i fokus. Vid årsskiftet ägde Nyfosa fastigheter för ca 15 miljarder kronor. Merparten av fastigheterna utgör kontor i tillväxtkommuner och logistik- och lagerlokaler vid transportknutpunkter i hela Sverige. Bolagets fastighetsbestånd ska generera en stabil och hög avkastning genom fastighetsaffärer samt utveckling och förädling av befintliga fastigheter tillsammans med hyresgästerna.Aktuella tjänster:

Regionansvarig

Halmstad, Helsingborg, Lund, Malmö

Nyfosa AB

Publicerad 2019-10-01
Sista ansökan: 2019-10-25

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm