Våra tjänsterNP3 är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter i norra Sverige. Företaget grundades 2010 i Sundsvall och har i dag ca 42 anställda. Fastighetsbeståndet består av cirka 1 132 000 kvm i uthyrningsbar yta fördelat på drygt 284 fastigheter inom främst segmenten handel, industri/logistik och kontor. Fastighetsbeståndet är indelat i sex affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Anställda finns i alla de sex affärsområdena. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag och marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per den 30 September till cirka 9 miljarder kronor.Aktuella tjänster:

Affärsansvarig till Luleå

Luleå

NP3 Fastigheter

Publicerad 2018-12-27
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm