Våra tjänsterNordstjernan är ett familjekontrollerat, onoterat investeringsföretag vars affärsidé är att som aktiv ägare skapa långsiktig, god värdetillväxt. Strategin bygger på att långsiktigt äga och utveckla noterade och onoterade företag genom att tillföra kapital och kompetens.

Nordstjernans investeringsverksamhet syftar till att skapa långsiktig värdetillväxt. Genom att vara en långsiktig och aktiv ägare skapar Nordstjernan industriella och kommersiella värden. Därmed tillförsäkras Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål finansiella medel att bygga bestående kulturella värden.

http://www.nordstjernan.se/svAktuella tjänster:

Fastighetsansvarig

Stockholm

Nordstjernan

Publicerad 2019-08-21
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm