Våra tjänsterNordisk Renting hjälper storföretag, kommuner och landsting i Sverige, Finland och Norge att frigöra kapital ur sina strategiska fastigheter och samtidigt behålla kontrollen över dem.

Fokus ligger på kundens strategi och verksamhetsbehov. Den fysiska fastigheten har rollen som ett verktyg för att nå kundens affärsmål eller skapa samhällsnytta och utgör inte den centrala aspekten av lösningen. Nordisk Renting skiljer sig därmed från konventionella fastighetsbolag genom att lösa mer än traditionella lokalbehov. Samtidigt har vi resurser att själva genomföra fastighetsaffärer. I den meningen kan man säga att vi är konsulter med en egen plånbok.Aktuella tjänster:

Associate in Structured Finance – Nordisk Renting

Stockholm

Nordisk Renting

Publicerad 2020-01-10
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm