Våra tjänsterNaturvårdsverket arbetar tillsammans med länsstyrelserna för att skydda värdefull natur. Framförallt naturreservat och nationalparker, men även genom naturvårdsavtal. Verksamheten har växt kraftigt under senare år som en följd av miljömålsarbetet. Inför 2015 har i regeringens budget föreslagits en stor satsning genom en anslagshöjning till anslaget för skydd av värdefull natur som till stor del går till markersättningar för skyddade områden.Aktuella tjänster:

Fastighetsekonom

Östersund, Stockholm

Naturvårdsverket

Publicerad 2019-08-12
Sista ansökan: 2019-09-01

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm