Våra tjänsterI Nacka bor drygt 94 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning.

Vi äger ungefär 450 fastigheter med sammanlagt ca 325 000 kvadratmeter samt hyr in ca 72 000 kvadratmeter. Fastighetsbeståndet består i huvudsak av skolor, förskolor, särskilda boenden samt lokaler för idrotts- och motionsverksamhet samt för kommunal administration.Aktuella tjänster:

Gruppchef

Nacka

Nacka kommun

Publicerad 2019-06-05
Sista ansökan: 2019-06-23

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm