Våra tjänster

download

Musikverket är ett center för kulturarv och kulturliv inom musik, teater, dans. Myndigheten samlar resurserna kring musikens kulturarv och ger stöd till det levande musiklivet. Här finns unika arkiv med dokument, bilder och ljudinspelningar, en av världens största instrumentsamlingar, ett av Europas främsta musikbibliotek och studior i världsklass för elektronmusik. Musikverket är en statlig myndighet (Statens musikverk) under kulturdepartementet. I Musikverket ingår Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Records, Elektronmusikstudion EMS och Scenkonstmuseet. Läs gärna mer på musikverket.se.Aktuella tjänster:


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm