Våra tjänster

MKB

Med cirka 23000 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB, Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling, genom en balanserad nyproduktion, modernisering av fastighetsbeståndet och ansvarsfull hyressättning.

MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder.
Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Idag underhåller och förbättrar MKB bostadsområdena på en nivå av 700 Mkr per år, i nära dialog med våra kunder.Aktuella tjänster:

Hyresförhandlare

Malmö

MKB

Publicerad 2018-09-13
Sista ansökan: 2018-10-07

Elsamordnare

Malmö

MKB

Publicerad 2018-09-13
Sista ansökan: 2018-10-14

Underhållschef

Malmö

MKB

Publicerad 2018-07-20
Sista ansökan: 2018-08-12

Senior Fastighetsanalytiker

Malmö

MKB Fastighets AB

Publicerad 2018-06-19
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm