Våra tjänsterMiljömärkning Sverige har det övergripande ansvaret för miljömärkena Svanen och EU-Blomman i Sverige. Vi ska bidra till att Sveriges övergripande mål för konsumentpolitik uppfylls, det vill säga “att konsumenterna har makt och möjlighet att göra aktiva val”. Bolaget ägs till 100 % av staten. Verksamheten har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras dels genom en avgift från de företag som har miljömärkningslicenser, dels genom ett statligt bidrag.Aktuella tjänster:

Affärsområdeschef – Hus & Renovering

Stockholm

Miljömärkning Sverige

Publicerad 2019-01-11
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm