Våra tjänsterLunds Kommuns Fastighets AB bildades 1947 och har sedan dess varit ett helägt kommunalt bolag, vars huvudsakliga uppgift är att erbjuda lundaborna kvalitativa bostäder till en rimlig kostnad.

I samverkan med Lunds kommun ska bolaget medverka till att tillgodose bostadsbehovet i kommunen. Uppdraget är att förvärva, äga, bygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslokaler eller kollektiva lokaler. Lundaborna ska erbjudas bostäder av god kvalitet i god miljö och till rimlig hyra och samtidigt se till att planering och nyproduktion anpassas till efterfrågan.

Under de kommande sju-åtta åren planerar man att bygga cirka 1 800 nya hyresrätter och målet är att färdig ställa 250–300 lägenheter per år. Bostäder finns i Lunds stad, Stångby, Dalby, Södra Sandby, Veberöd, Genarp och Revinge. Totalt äger och förvaltar bolaget 9 000 bostadslägenheter, vilket utgör cirka 40 procent av alla hyresrätter i kommunen. Detta innebär att 15 000 – 20 000 lundabor har sitt hem hos LKF.

Utöver bostäder äger man också 130 000 kvm lokaler; flertalet av kommunens äldreboenden, stadsdelscentrum som Fäladstorget, Linero Torg och Karhögstorg med handel och service samt attraktiva affärslokaler i Lunds centrum. Med 200 medarbetare omsätter de cirka 900 miljoner kronor. Besök gärna www.lkf.seAktuella tjänster:

Controller

Lund

Lunds Kommuns Fastighets AB

Publicerad 2019-07-01
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm