Våra tjänsterLinköpings universitet präglas av förnyelse av forskning och utbildning. Med en öppen atmosfär och stark samverkan över ämnes- institutions- och fakultetsgränser, liksom med vår omgivning erbjuder vi en av landets främsta utbildnings- och forskningsmiljöer. Här finns flera internationellt starka forskningsområden, till exempel inom nya material, IT och handikappvetenskap. Våra studenter är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Universitetet har 3 900 anställda, 27 300 studenter och en omslutning på 3,3 miljarder kronor. Våra campus ligger i Linköping, Norrköping och Stockholm. Vi bedriver utbildning och forskning inom humaniora, medicin och vård, naturvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap, teknik och utbildningsvetenskap. Vid Linköpings universitet finns också breda områden, teman, som samlar forskare från flera discipliner för att söka svar på gränsöverskridande frågor.Aktuella tjänster:

Fastighetsekonom

Linköping

Linköpings universitet

Publicerad 2019-05-02
Sista ansökan: 2019-05-31

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm