Våra tjänster

logotype-top

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser.

Hos oss kan du få information och dokumentation om Sveriges geografi och hjälp med att stycka av en tomt eller på andra sätt förändra fastighetsgränser. Det är också till oss du vänder dig med din ansökan om lagfart för att registrera dig som ägare av en fastighet.

 Aktuella tjänster:

Chef för division Fastighetsinskrivning

Gävleborg

Lantmäteriet

Publicerad 2018-05-03
Sista ansökan: 2018-05-22

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm