Våra tjänsterKyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB är ett nystartat bolag inom Svenska kyrkan. KFS är de första inom Svenska kyrkan att erbjuda utförande fastighetskonsultuppdrag åt lokala enheter som församlingar och pastorat. Vår målsättning är att leverera heltäckande fastighetsförvaltning- och projektledarkompetens åt våra kunder, så att kulturarvet bevaras och övriga fastigheter nyttjas så ändamålsenligt som möjligt för den kyrkliga verksamheten. Idag genomför vi uppdrag åt ca 20 församlingar i både innerstaden och stor-Stockholm. Beståndet består såväl av kyrkor med kulturhistoriskt värde som församlingshus och bostäder. Svenska kyrkan äger ca 25 000 byggnader och är därmed landets största fastighetsägare men KFS gör också uppdrag åt andra beställare än Svenska kyrkan. Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se/gustafvasa/kfsAktuella tjänster:

Kundansvarig Förvaltare

Stockholm

Kyrkans FastighetsSamverkan Stockholm AB

Publicerad 2019-09-06
Sista ansökan: 2019-09-28

Projektledare

Stockholm

Kyrkans FastighetsSamverkan Stockholm AB

Publicerad 2019-09-06
Sista ansökan: 2019-09-29

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm