Våra tjänsterKustbostäder ingår med Oxelö Energi i Oxelösunds kommunkoncern.  Tillsammans är vi cirka 100 medarbetare som jobbar för samhällsnytta på ett affärsmässigt sätt.

Kustbostäder representerar allmännyttan. Vi är Oxelösunds största fastighetsföretag med cirka 1 240 lägenheter samt kommersiella lokaler. Vi svarar även för förvaltning och drift av Oxelösunds kommuns fastigheter och sköter kommunens gator, vägar, parker och andra offentliga platser.Aktuella tjänster:

Fastighetschef med ledarskap i fokus

Oxelösund, Södermanland

Kustbostäder

Publicerad 2019-11-15
Sista ansökan: 2019-12-15

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm