Våra tjänster

KLarabo

KlaraBo uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder med rimliga hyror. Vi förvärvar mark i tillväxtregioner och bygger sedan snabbt och enkelt kostnadseffektiva och ytsmarta egenutvecklade KlaraBo-hus. Vi kan effektivt kombinera antalet lägenheter och lägenhetsstorlekar efter kommunens behov. Med vårt flexibla byggsätt kan vi också enkelt anpassa oss till tomternas storlek och utformning. KlaraBo startade sin verksamhet 2016, har huvudkontor i Malmö ,och agerar över hela landet. Vårt mål är att uppföra 3 000 – 5 000 lägenheter inom fem till sju år. Läs mer om oss på www.klarabo.seAktuella tjänster:

Projektutvecklingsansvarig

Malmö

KlaraBo

Publicerad 2018-09-20
Sista ansökan: 2018-10-21

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm