Våra tjänsterKKB Fastigheter AB är ett kommunägt bostadsföretag med verksamheten förlagd till huvudorterna inom kommunen – Kävlinge, Löddeköpinge och Furulund.

KKB har idag 2500 bostäder och 30000 kvm lokaler för skola, äldreomsorg, vård och handel. Omsättningen 2013 var 193 miljoner kronor och på bolaget arbetar 36 medarbetare. Kvarterskontor svarar för den dagliga skötseln och hyresgästkontakten.

De kommande åren planeras nybyggnation av lägenheter samtidigt pågår en ständig förnyelse för att utveckla hyresrätten till bekvämt och attraktivt boende samt en kontinuerlig satsning på kvalitets- och miljöarbete.

 

Kävlinge kommun med sina 30000 invånare ligger bra till – kuststräckor, fina golfbanor och fiskevatten. Snabba kommunikationer, ett aktivt näringsliv och närheten till kultur och handel gör att både människor och företag trivs i kommunen. Det centrala läget mitt i Öresundsregionen, en stark befolkningstillväxt, god ekonomi och låg kommunalskatt gör att Kävlinge ligger bra till på alla sätt. Öppenhet, engagemang och utveckling är de ledord som präglar kommunens arbete.Aktuella tjänster:

Fastighetsförvaltare

Skåne

KKB Fastigheter AB

Publicerad 2018-10-12
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm