Våra tjänster

Kilenkrysset

Kilenkrysset är ett familjeägt företag, och ett av Sveriges ledande inom logistikfastigheter. Vi äger och förvaltar en stor fastighetsportfölj. Vi äger mer än 3 500 000 kvm planlagd industrimark och genomför varje år stora nybyggnationer. Transaktioner ingår som ett naturligt led i vår verksamhet. Verksamheten är till större delen koncentrerad till Stockholmsområdet och Mälardalen. Vi har vårt huvudkontor i Strängnäs med lokalkontor i Rosersberg nära Arlanda och i centrala Stockholm.Aktuella tjänster:

Mark och exploateringsingenjör


Kilenkrysset

Publicerad 2018-03-20
Sista ansökan: 2018-04-20

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm