Våra tjänsterK2A är ett fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning. Vi har valt att kombinera bostadsportföljen med samhällsfastigheter, och även andra kommersiella fastigheter, för att därigenom stärka det löpande kassaflödet. Vår verksamhet är koncentrerad till Stockholm, Mälardalen samt ett antal utvalda universitets- och högskoleorter i övriga Sverige.

Fastighets- och projektportföljen (inklusive markanvisningar) omfattar cirka 5100 bostäder, varav cirka 2850 studentbostäder, cirka 2050 hyresbostäder och cirka 200 bostäder i samhällsfastigheter. K2A bygger ett fastighetsbestånd för långsiktigt ägande med egen förvaltning. Utvecklingen av företaget har skett i ett högt tempo sedan starten hösten 2013. Aktiv bearbetning av kommuner och andra fastighetsägare har resulterat i förvärv av planlagd mark för nyproduktion av såväl hyreslägenheter som studentbostäder på ett flertal orter.
Läs mer om K2A på k2a.seAktuella tjänster:

Verksamhetscontroller

Stockholm

K2A

Publicerad 2019-01-22
Sista ansökan: 2019-02-22

Transaktionsansvarig

Stockholm

K2A

Publicerad 2019-01-22
Sista ansökan: 2019-02-22

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm