Våra tjänsterEntreprenadverksamheten bedrivs huvudsakligen i affärsenheterna Anläggning, Bostad och Kommerisellt. Inom affärsenheten Anläggning arbetar ca 250 medarbetare inom verksamhetsområdena mark, infrastruktur och industrikonstruktioner. Affärsenheten Bostad och Kommersiellt levererar byggnader, med ca 150 medarbetare inom om- och nybyggnad av såväl kontor, skolor, bostäder, hotell och andra kommersiella lokaler.Aktuella tjänster:

Projekteringsledare

Solna, Stockholm

JM Entreprenad

Publicerad 2018-10-31
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm