Våra tjänster

Ivar_Kjellberg (2)

Ivar Kjellberg Fastighets AB äger och förvaltar 42 fastigheter om totalt ca 98 000 kvm. Fastighetsbeståndet omfattar ca 1 300 välbelägna bostadslägenheter i Göteborg samt ungefär 17 000 kvm kommersiella lokaler och ca 650 garage- och parkerinsgplatser. Ivar Kjellberg Fastighets AB äger också 50 procent av Aranäs AB/Aranäs KB som äger 43 fastigheter i Kungsbacka kommun om totalt ca 225 000 kvm. Fastighetsbeståndet omfattar ca 2 000 bostadslägenheter samt ungefär 80 000 kvm kommersiella lokaler i centrala Kungsbacka varav Kungsmässans köpcentrum utgör närmare 35 000 kvm.

Ivar Kjellberg Fastighets AB är ett medelstort fastighetsföretag som i huvudsak är inriktat på bostadsförvaltning. Vi tror på hyresrätten som en attraktiv och uppskattad boendeform och vi vill vara med och utveckla hyresrätten genom en aktiv bostadsförvaltning med en platt organisation och fokus på nöjda kunder. Vi bygger nytt, förtätar och utvecklar vårt befintliga bestånd.

Förvaltning är inte bara vår profession, det är också vår passion. Vi kan fastighetsförvaltning och vi trivs med detta. Därför är viljan stor hos oss alla att göra något positivt, att utveckla verksamheten och att ligga i framkant när det gäller klokt nytänkande. Familjeföretagsarvet innebär kontinuitet, ansvar och stabilitet, vilket leder bort från snabba affärer och kortsiktigt tänkande. Läs mer på www.kjellberg.se.Aktuella tjänster:

Förvaltare

Göteborg

Ivar Kjellberg

Publicerad 2018-05-16
Sista ansökan: 2018-06-30

Fastighetsutvecklare

Göteborg

Ivar Kjellberg

Publicerad 2018-05-16
Sista ansökan: 2018-06-30

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm