Våra tjänsterIndustribyggnader i Borås AB (IBAB) har som uppdrag att förvärva, hyra ut, anpassa och sälja fastigheter till små och medelstora företag. Bolaget tillhandahåller dessutom lokaler åt Borås Stad. Några exempel på fastigheter vi äger är de gamla textilfabrikerna på Fabriksgatan och Bryggaregatan samt en del av Borås Arena. IBAB äger även, via ett dotterbolag, fastigheten där Borås kongresshus ligger. Bolagets roll är att fungera som ett komplement till det privata utbudet i staden och erbjuda välplanerade lokaler till rätt pris i bra lägen. I många fall handlar det om innovativa och okonventionella lösningar för att stötta etableringar och vår utgångspunkt är att lokalen är ett viktigt redskap för att kunden ska kunna bedriva en framgångsrik verksamhet.Aktuella tjänster:

VD

Borås

IBAB

Publicerad 2019-05-13
Sista ansökan: 2019-06-05

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm