Våra tjänsterIkano Bostad förvaltar cirka 5 900 hyreslägenheter och har för närvarande cirka 1 300 lägenheter i produktion. Ikano Bostad ingår i affärsområde Fastigheter som är en långsiktig fastighetsägare och projektutvecklare. Affärsområde Fastigheter är en del av Ikano, en internationell företagsgrupp med verksamheter inom finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Gruppen har cirka 4 500 anställda i 14 länder. Huvudkontoret finns i Luxemburg. Läs mer om Ikano Bostad på www.ikanobostad.seAktuella tjänster:

Kommersiell förvaltare

Malmö

Ikano Bostad Öresund AB

Publicerad 2019-07-04
Sista ansökan: 2019-08-12

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm