Våra tjänsterHuddinge Samhällsfastigheter är ett kommunalt fastighetsbolag – ägare är Huddinge kommun. Under hösten har tidigare Huge Fastigheter AB delats upp i två nya bolag, Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB. Det nya bolaget äger, utvecklar och förvaltar kommunala lokaler, allt i från frilufts- och idrottsanläggningar till skolor, förskolor och äldreboenden. Huddinge Samhällsfastigheter har ca 100 anställda och förvaltar fastigheter över hela Huddinge kommun.Aktuella tjänster:

Controller


Huddinge Samhällsfastigheter

Publicerad 2019-04-05
Sista ansökan: 2019-05-02

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm