Våra tjänsterHoivatilat är specialiserade på att utveckla, bygga och långsiktigt äga fastigheter avsedda för förskola, skola, vård och omsorg. Hoivatilat har, sedan starten i Finland år 2008, genomfört mer än 150 projekt i över 60 finska kommuner. Arbetssättet har utvecklats genom åren och präglas av enkelhet och kostnadseffektivitet, med tydligt fokus på att leverera kundanpassade lösningar av god kvalitet. Välbeprövade koncept och effektiva lösningar har utarbetats, där särskild vikt fästs vid att lokalerna är flexibla, effektiva och funktionella.

Hoivatilat är en långsiktig samarbetspartner för kommuner och företag när nya eller förändrade lokalbehov uppstår. Genom helhetsansvar, kundförståelse och långsiktighet skapar vi kvalitet och överlägsen kundupplevelse. Hoivatilat tar som aktiv ägare ett helhetsansvar från markförvärv, projektering och byggnation till underhåll och förvaltning under hela avtalsperioden. Enligt Hoivatilats livscykelmodell får användaren tillgång till verksamhetsanpassade lokaler, genom ett enda avtal.

I september 2018 inleddes Hoivatilats internationella expansion genom att bolagets svenska dotterbolag grundades. Maria Frid tillträdde rollen som vd för Hoivatilat AB och det är nu dags att växa verksamheten med en affärsutvecklare.

Hoivatilats styrka är tillväxtföretagets snabba, modiga och enkla arbetsklimat. Hoivatilat erbjuder goda utvecklingsmöjligheter inom samhällsfastigheternas spännande område.Aktuella tjänster:

Projektledare

Stockholm

Hoivatilats

Publicerad 2019-09-19
Sista ansökan: 2019-10-31

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm