Våra tjänster

Hemfosa

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Vi arbetar dels med långsiktig förvaltning och utveckling av fastigheter samt deltar aktivt på transaktionsmarknaden.  Per den 30 september 2014 ägde Hemfosa kommersiella fastigheter i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om ca 20,5 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i samägda bolag. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm sedan mars 2014. Bolaget har idag 60 anställda och har sitt huvudkontor i Stockholm. Läs mer om företaget på www.hemfosa.se.Aktuella tjänster:

Koncerncontroller

Stockholm

Hemfosa

Publicerad 2018-05-30
Sista ansökan: 2018-07-11

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm