Våra tjänster

Heba

HEBA Fastighets AB är ett fastighetsbolag med hyresbostäder i flerfamiljshus samt lokaler i Stockholmsområdet. HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar cirka 3 100 bostäder och 260 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 61 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.Aktuella tjänster:

Projektledare

Stockholm

HEBA Fastighets AB

Publicerad 2018-09-20
Sista ansökan: 2018-10-21

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm