Våra tjänsterFuruparken köper, utvecklar och förvaltar fastigheter. Idag består beståndet av både bostäder och industriella lokaler. Vår affärsidé är att genom egen kompetens förvalta och utveckla bebyggda samt obebyggda fastigheter med utvecklingspotential i alla dess skeden. Från processen vid köp och förädling av mark, till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor samt vård- och omsorgsbostäder.För mer info om Furuparken Fastigheter och deras arbetssätt är du välkommen att besöka deras hemsida https://www.furuparken.biz/Aktuella tjänster:

Ansvarig för Fastighetsutveckling

Täby

Furuparken Fastigheter i Täby

Publicerad 2019-02-11
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm