Våra tjänster

logo-forum-hoguppl

Forum Fastighetsekonomi AB startade sin verksamhet 1961 – då som en avdelning inom teknikkonsultföretaget VIAK. Idag är Forum partnerägt och helt fristående från externa intressen.

Under årens lopp har organisationen utvecklats mot ett konsultföretag med ett brett spektra av tjänster inom det fastighetsekonomiska området. Kärnområdet är och har dock alltid varit fastighetsvärdering.Aktuella tjänster:

Fastighetsvärderare Stockholm

Stockholm

Forum Fastighetsekonomi AB

Publicerad 2018-04-06
Sista ansökan: 2018-05-08

Fastighetsvärderare Västerås

Västerås

Forum Fastighetsekonomi

Publicerad 2018-04-06
Sista ansökan: 2018-05-08

Fastighetsvärderare Norrköping

Norrköping

Forum Fastighetsekonomi

Publicerad 2018-04-06
Sista ansökan: 2018-05-08

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm