Våra tjänster

Fortv-logo

Fortifikationsverket är en av Sverige största fastighetsägare. Vi arbetar med avancerad teknologi i samhällskritiska byggnader och hemliga bergrum, på flygfält och marinbaser. Vi har regeringens uppdrag att se till att Försvarssektorn har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet och vi är en viktig del av landets krisberedskap.Aktuella tjänster:

Driftchef

Enköping

Fortifikationsverket

Publicerad 2018-04-16
Sista ansökan: 2018-05-07

Fastighetsingenjör

Flera orter

Fortifikationsverket

Publicerad 2018-04-16
Sista ansökan: 2018-05-07

Projektledare – bygg

Flera orter

Fortifikationsverket

Publicerad 2018-04-16
Sista ansökan: 2018-05-07

Projektledare – bygg

Flera orter

Fortifikationsverket

Publicerad 2018-04-16
Sista ansökan: 2018-05-07

Fastighetsingenjör

Flera orter

Fortifikationsverket

Publicerad 2018-04-16
Sista ansökan: 2018-05-07

Drifttekniker

Stockholm

Fortifikationsverket

Publicerad 2018-04-16
Sista ansökan: 2018-05-07

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm