Våra tjänsterFoodhills vision är att utveckla en livsmedelsproduktion som är innovativ, hållbar och resurseffektiv. Detta ska ske genom att tillsammans med partners bygga en global referens-, test- och pilotanläggning för cirkulär livsmedelsproduktion. Foodhills vill också mobilisera andra aktörer i detta arbete. En av Foodhills grundidéer är att erbjuda små och medelstora, innovativa företag ett stort företags fördelar för att frigöra det mindre företagets snabbhet och innovationskraft.

Foodhills vision bygger på insikten om att produktionen av framtidens mat måste vara hållbar och bygga på kretsloppsprincipen. Foodhills vill vara en katalysator som tillsammans med myndigheter, offentliga aktörer och universitet stimulerar innovation, kunskapsutveckling och sysselsättning i syfte att utveckla en hållbar cirkulär livsmedelsproduktion. Foodhills kommer att erbjuda andra företag en anläggning där de kan testa och utveckla livsmedel som produceras enligt kretsloppsprincipen. Foodhills vill skapa en mötesplats där offentliga aktörer tillsammans med Foodhills och andra privata aktörer tillsammans kan bygga en hållbar produktion av framtidens mat.Aktuella tjänster:

Fastighetschef till Foodhills Fastighet AB

Skåne

Foodhills Fastighet AB

Publicerad 2020-01-17
Sista ansökan: 2020-03-05

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm