Våra tjänster

Fastpartner

FastPartner är ett svenskt börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vi har ett fastighetsbestånd, på över 1,3 miljoner kvm och vårt fokus är främst kommersiella fastigheter. I beståndet ingår produktion, lager, logistik, kontor, butiker och samhällsfastigheter såsom köpcentrum samt bostäder.

Genom att vi aktivt förvaltar våra egna fastigheter skapar vi tillsammans med hyresgästerna gemensamma fastighets- och lokallösningar vilket är en av våra framgångsfaktorer.

Mer information om Fastpartner finner du på www.fastpartner.se.Aktuella tjänster:

Förvaltare

Stockholm

Fastpartner

Publicerad 2018-05-22
Sista ansökan: 2018-06-24

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm