Våra tjänsterFasticon Kompetens är ledande konsulter specialiserade på kompetensförsörjning inom fastighetsbranschen och delar av samhällsbyggnadssektorn. Med vår djupa förankring i branschen, våra heltäckande nätverk och vår mångåriga erfarenhet av kompetensförsörjning, möter vi våra kunders behov.

Rekrytering
Våra konsulter har mångårig, dokumenterad erfarenhet av rekrytering på specialist- och ledningsnivå samt lång erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning inom branschen.

  • Rekrytering enligt Fasticon Koncept och annonsering via branschmedia
  • Delar av rekrytering – För dig som vill ha en skräddarsydd rekryteringsprocess och som vill äga delar av den
  • Second Opinion – För dig som redan har en eller flera kandidater, men vill göra en sista validering

 

Interim
Genom vårt stora konsultnätverk kan vi erbjuda konsulter inom management, fastighetsförvaltning, ekonomisk och teknisk förvaltning, bygg- och fastighetsutvecklingsprojekt.

Vi erbjuder snabba och effektiva konsultlösningar för längre eller kortare uppdrag.

  • Tillfälliga vakanser vid rekrytering, föräldraledighet, sjukdom eller liknande
  • Organisationsprojekt och förändringsarbete. Vi tillsätter en tillfällig operativ chef och förändringsledare i syfte att genomföra och följa upp ett förändringsarbete
  • Kompetens- eller resursbrist vid exempelvis förvaltningsuppdrag, uppstart av nya verksamheter samt förvärv eller avyttring av fastigheter, eller i andra fall där rollfördelningen i en organisation är oklar
  • Behov av tillfällig specialistkompetens.

 

www.fasticon.se

Ring oss så berättar vi mer!

Susanne Åhlen

Susanne Åhlén
VD
0734-15 43 15
E-post

Suzanna Öckert

Suzanna Öckert Regionchef Öst
0734-15 43 13
E-Post

..

Håkon Hansen

Håkon Hansen
Regionchef Syd
072-164 52 55
E-Post

.

Jan Gösbeck
Partner
072-389 99 77
E-post

 Aktuella tjänster:

Kontraktschef

Stockholm

PRIMÄR Fastighetsförvalning

Publicerad 2019-03-22
Sista ansökan: 2019-04-12

Teknisk förvaltare med gedigen upphandlingskompetens

Stockholm

Svenska Kyrkan Stockholms Stift

Publicerad 2019-03-22
Sista ansökan: 2019-04-15

Förvaltningsassistent

Stockholm

Kungsleden

Publicerad 2019-03-22
Sista ansökan: 2019-04-14

Fastighetsskötare

Göteborg

Corem

Publicerad 2019-03-22
Sista ansökan: 2019-04-14

Förvaltare med personalansvar

Stockholm

Familjebostäder

Publicerad 2019-03-10
Sista ansökan: 2019-04-05

Miljöspecialist

Uppsala

Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Publicerad 2019-03-10
Sista ansökan: 2019-03-27

Fastighetsförvaltare

Lund

Thulehem

Publicerad 2019-03-06
Sista ansökan: 2019-03-24

Lokalförvaltare

Malmö

MKB Fastighets AB

Publicerad 2019-03-05
Sista ansökan: Löpande

Fastighetsförvaltare

Stockholm

Gustaf Vasa Församlings Fastighetssamverkan Norr AB

Publicerad 2019-03-05
Sista ansökan: 2019-03-31

Projektledare

Stockholm

Gustaf Vasa Församlings Fastighetssamverkan Norr AB

Publicerad 2019-03-05
Sista ansökan: 2019-03-31

Kommersiell Förvaltare

Västerås, Västmanland

ICA Fastigheter AB

Publicerad 2019-02-27
Sista ansökan: 2019-03-31

Energistrateg

Stockholm

HSB Stockholm

Publicerad 2019-02-27
Sista ansökan: 2019-03-24

Fastighetsekonom

Stockholm

Statens institutionsstyrelse, SiS

Publicerad 2019-02-22
Sista ansökan: Löpande

Floor Manager

Malmö

Jernhusen

Publicerad 2019-02-22
Sista ansökan: 2019-03-25

Chef för Projekt och Teknik

Stockholm

KLP Fastigheter

Publicerad 2019-02-22
Sista ansökan: 2019-03-24

Fastighetsförvaltare

Stockholm

Willhem

Publicerad 2019-02-22
Sista ansökan: 2019-03-25

Projektutvecklare tidiga skeden

Göteborg

Willhem

Publicerad 2019-02-22
Sista ansökan: 2019-03-31

Fastighetsskötare

Stockholm

Corem property Group

Publicerad 2019-02-20
Sista ansökan: Löpande

Affärsutvecklare

Stockholm

Riksbyggen

Publicerad 2019-02-20
Sista ansökan: 2019-03-24

Projektutvecklare

Göteborg

Ernst Rosén

Publicerad 2019-02-19
Sista ansökan: 2019-03-24

Projektutvecklingschef till ny logistikenhet

Göteborg

Castellum

Publicerad 2019-01-23
Sista ansökan: Löpande

Kommersiell förvaltare

Göteborg

Schenker Property Sweden AB

Publicerad 2019-01-15
Sista ansökan: Löpande

Property Development Manager

Stockholm

Redito

Publicerad 2018-12-07
Sista ansökan: 2019-12-30

Driftledare

Stockholm

Stockholms Hamnar

Publicerad 2018-11-06
Sista ansökan: Löpande

Fastighetschef

Halland

Hyltebostäder

Publicerad 2018-11-05
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm