Våra tjänsterErnst Rosén är en av de största privata fastighetsägarna i Göteborg. Bolagets kärnverksamhet är att äga, förvalta och utveckla fastigheter i de centrala delarna av Göteborg, Alingsås och Lerum. Bolaget bedriver sin verksamhet utifrån att kundnytta och långsiktig förvaltning levererar resultat. I kundmätningar ligger bolaget i topp i Sverige sedan många år tillbaka. Vi ser det som en utmaning att behålla denna position och att utvecklas tillsammans med våra hyresgäster. Vårt helägda fastighetsbestånd omfattar 2400 lägenheter och 73 000 kvm lokaler.

Ernst Rosén äger även 50 % av fastighetsbolaget Aranäs AB i Kungsbacka samt Nääs Fabriker i Lerum, mötesplatsen med hotell och konferensanläggning, lokaler och butiker. Genom dotterbolaget Flodén Byggnads AB i Lerum bedrivs byggnadsverksamhet i Storgöteborg. Ernst Rosén utvecklar även mark och fastigheter för byggnation via dotterbolaget Ernst Rosén Projektutveckling AB. Omsättning i koncernen uppgår till 550 mkr, omfattar 135 anställda, 3 400 lägenheter och 113 000 kvm lokaler.Aktuella tjänster:

Projektutvecklare

Göteborg

Ernst Rosén

Publicerad 2019-02-19
Sista ansökan: 2019-03-24

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm