Våra tjänsterEHB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Enköpings kommun. Bolaget äger och förvaltar 2 553 bostadslägenheter och 31 000 kvm lokaler. För närvarande pågår ombyggnadsprojekt samt nyproduktion på drygt 300 lägenheter.Aktuella tjänster:

Bovärd

Enköping

AB Enköpings Hyresbostäder, EHB

Publicerad 2018-11-08
Sista ansökan: 2018-11-25

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm