Våra tjänsterDevotum biträder fastighetsbranschen med personella resurser i de flesta yrkesgrupper inom fastighet och bygg. Med Devotums erfarenhet av branschen är vi en trygg samarbetspartner i vilken form man än samarbetar med oss.

Kortsiktiga lösningar (interim)
Devotum har ett brett nät av konsulter i framförallt storstadsregionerna. Vi erbjuder flexibla konsultlösningar. Hel- eller deltid, korta eller lite längre uppdrag – inget är främmande för oss.

Rekrytering
Devotum förfogar över alla instrument som krävs för en lyckad rekrytering. Vid mer avancerade rekryteringar erbjuder t.ex. allt från enklare persontester till djupare personbedömningar.

Konsultförmedling
Devotum erbjuder genom sin konsultförmedlingstjänst ett totalt stöd i kundens rekrytering av konsulter. Konsulterna handlas upp i konkurrens och man får tillgång till hela marknaden. Särskilt för en stor konsultköpare är detta en modell som både ger större urval av konsulter och billigare konsulttimmar.

För mer information www.devotum.se

 

REGION MITT/HK
Birger Jarlsgatan 33
111 45 Stockholm
info@devotum.se
08-21 13 20

Jan Wiksell
jan.wiksell@devotum.se
Corazon Wiksell
corazon.wiksell@devotum.se
Angela Hanna Kassab
angela.hanna-kassab@devotum.se

REGION VÄST
Vegagatan 27
413 11 Göteborg

Owe Runesson
owe.runesson@devotum.se
070 – 594 20 42

 

 

 
REGION SYD
Grimsbygatan 30 (Hamnpaviljongen)
211 20 Malmö

Henning Holmberg
henning.holmberg@devotum.se
070-645 69 04

REGION NORR

Jan Wiksell
jan.wiksell@devotum.se
070-593 14 90

 

 

 Aktuella tjänster:

Fastighetsförvaltare

Stockholm

Vectura Fastigheter

Publicerad 2018-11-27
Sista ansökan: 2019-01-04

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm