Våra tjänsterDevotum biträder fastighetsbranschen med personella resurser i de flesta yrkesgrupper inom fastighet och bygg. Med Devotums erfarenhet av branschen är vi en trygg samarbetspartner i vilken form man än samarbetar med oss.

Kortsiktiga lösningar (interim)
Devotum har ett brett nät av konsulter i framförallt storstadsregionerna. Vi erbjuder flexibla konsultlösningar. Hel- eller deltid, korta eller lite längre uppdrag – inget är främmande för oss.

Rekrytering
Devotum förfogar över alla instrument som krävs för en lyckad rekrytering. Vid mer avancerade rekryteringar erbjuder t.ex. allt från enklare persontester till djupare personbedömningar.

Konsultförmedling
Devotum erbjuder genom sin konsultförmedlingstjänst ett totalt stöd i kundens rekrytering av konsulter. Konsulterna handlas upp i konkurrens och man får tillgång till hela marknaden. Särskilt för en stor konsultköpare är detta en modell som både ger större urval av konsulter och billigare konsulttimmar.

För mer information www.devotum.se

 

 

REGION MITT/HK
Birger Jarlsgatan 33
111 45 Stockholm
info@devotum.se
08-21 13 20
Jan Wiksell
jan.wiksell@devotum.se

Corazon Wiksell
corazon.wiksell@devotum.se

Angela Hanna Kassab
angela.hanna-kassab@devotum.se

John Nordin
john.nordin@devotum.se
REGION VÄST & REGION SYD
Vegagatan 27
413 11 GöteborgOwe Runesson
owe.runesson@devotum.se
070 – 594 20 42

 

REGION NORR

Jan Wiksell
jan.wiksell@devotum.se
070-593 14 90

 

 

 

 Aktuella tjänster:

Förvaltare till Victoria Park

Kristianstad

Victoria Park

Publicerad 2019-12-02
Sista ansökan: Löpande

Hyresadministratör kommersiell

Stockholm

Devotum

Publicerad 2019-11-25
Sista ansökan: 2019-12-20

Fastighetstekniker

Stockholm

Loudden Bygg- & Fastighetsservice

Publicerad 2019-11-22
Sista ansökan: Löpande

Drifttekniker

Stockholm

Loudden Bygg- & Fastighetsservice

Publicerad 2019-11-22
Sista ansökan: Löpande

Hyresadministratörer

Göteborg, Malmö, Stockholm

Devotum

Publicerad 2019-10-11
Sista ansökan: Löpande

Konsulter

Göteborg, Malmö, Stockholm

Devotum

Publicerad 2019-08-12
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm