Våra tjänster

corem-1

05Corem är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar lager-, logistik-, industri- och handelsfastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom detta segment. Alla förvärv och investeringar vi gör sker utifrån ett långsiktigt perspektiv. Det samlade värdet på våra fastigheter uppgick till 10 667 mkr per den 31 december 2016, och bestod av 165 fastigheter med en total uthyrbar area om 1 260 173 kvm. Fastighetsbeståndet är indelat i fem geografiska områden: Region Stockholm, Region Syd, Region Väst, Region Småland samt Region Mälardalen/Norr. En stark lokal närvaro är en grundläggande strategi, och vi har egen förvaltning och lokalkontor i de fem regionerna. Corems stam- och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Midcap.Aktuella tjänster:

Business Controller

Stockholm

Corem

Publicerad 2018-07-05
Sista ansökan: Löpande

Drifttekniker

Stockholm

Corem Property Group

Publicerad 2018-06-01
Sista ansökan: 2018-06-29

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm