Våra tjänsterCitycon är en aktiv ägare och långsiktig utvecklare av handelsplatser. Genom kunskap om människors behov och detaljhandelns förutsättningar lägger vi grunden för framgångsrik handel. Vi tar ansvar för miljön och för en hållbar utveckling runt våra anläggningar.

Totalt äger bolaget 37 köpcentrum och 41 andra detaljhandelsfastigheter. I Sverige har vi 9 köpcentrum och ett antal mindre handelsfastigheter. Citycon är ledande i Finland och har en stark position i Sverige och Baltikum. Citycon är noterat på Helsingfors Fondbörs sedan 1988.Aktuella tjänster:

Development Director Nordics – Residential

Stockholm

Citycon

Publicerad 2019-11-08
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm