Våra tjänsterBroGripen är en fastighetskoncern med bostadsfastigheter i Stockholm, Mälardalsregionen och Skåne. Koncernens gemensamma affärsidé är att förvärva, förvalta och utveckla välbelägna bostadsfastigheter på orter med god tillväxtpotential. Andelen bostäder ska lägst utgöra 90 procent av det totala beståndet. Utveckling och expansion har sedan starten 1994 varit två av de stora ledorden. Genom ett affärsorienterat nytänkande och en uttalad förvärvsstrategi säkerställs en årlig ökning av direktavkastningen i koncernen parallellt med en god värdeökning i fastighetsbeståndet.Aktuella tjänster:

Bostadsuthyrare

Helsingborg

BroGripen

Publicerad 2019-04-01
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm