Våra tjänster

BotkyrkaByggen

Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag. Vi äger och förvaltar ca 11 000 bostäder varav 10 000 lägenheter byggda under miljonprogramåren. Botkyrkabyggen står inför en stor insats och ska renovera ungefär 800 lägenheter per år. Vi är ett företag som arbetar för ökad mångfald, en jämn könsfördelning av kvinnor och män i olika åldrar, och med spridning i etnisk bakgrund hos personalen.Aktuella tjänster:

Kommersiell Förvaltare

Stockholm

Botkyrkabyggen

Publicerad 2018-06-15
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm