Våra tjänsterBostadsrätterna är en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. Idag är drygt 8 500 bostadsrättsföreningar medlemmar i Bostadsrätterna. Vi bildades 1921 och är Sveriges äldsta bostadsrättsorganisation, vilket innebär att vi fyller 100 år 2021!
I bostadsrättsföreningens medlemskap hos Bostadsrätterna ingår en rad förmåner. Den främsta är styrelserådgivningen som är en kvalificerad hjälp, bemannad med jurister, tekniker, ekonomer och andra bostadsrättsexperter. Frågorna besvaras via telefon eller e-post. Kursverksamheten i Bostadsrättsskolan är populär och utbildningarna hålls över hela landet i olika ämnen som berör föreningarna. Andra tjänster som ingår är till exempel styrelsebladet Bostadsrätterna Direkt, boendetidningen Din Bostadsrätt, ett enkelt publiceringsverktyg för en bostadsrättsförenings webbplats samt flera förmånliga försäkringslösningar.
Medlemsföreningarna betalar en årlig avgift som därefter får fri tillgång till rådgivning och utbildning.
I verksamheten ligger också att sprida kunskap om bostadsrätt och därför är opinionsbildning en naturlig del i verksamheten. Som intresseorganisation besvarar Bostadsrätterna remisser från olika instanser.
Bostadsrätterna drivs i en ekonomisk förening och är en demokratisk organisation. Medlemsföreningarna röstar fram ledamöter till fullmäktige, som i sin tur utser styrelsen. Den närmaste motsvarigheten som renodlad intresseorganisation är Villaägarna.Aktuella tjänster:

Rådgivare med teknisk kompetens

Stockholm

Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige

Publicerad 2019-11-19
Sista ansökan: 2019-12-18

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm