Våra tjänsterLokalförsörjningsnämnden har till huvuduppgift att svara för Borås Stads lokal- och anläggningsförsörjning. Detta innefattar teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning samt ansvar för ny- och ombyggnationer av verksamhetsfastigheter och anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Nämnden har en omsättning på knappt 1 miljard kronor varav en investeringsnivå på ca 250 miljoner kr.Aktuella tjänster:

Fastighetsadministratör

Borås

Borås stad

Publicerad 2020-01-14
Sista ansökan: 2020-02-10

Mark- och exploateringsingenjör

Borås

Borås stad

Publicerad 2020-01-14
Sista ansökan: 2020-02-10

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm