Våra tjänsterFastigheter är som relationer. De måste utvecklas och behandlas med omsorg. På Besqab är vi bra på både och. Vår verksamhet spänner över hela fältet från köp och förädling av råmark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter.Aktuella tjänster:

Senior Projektledare Bostadsutveckling

Stockholm

Besqab

Publicerad 2019-12-12
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm