Våra tjänsterAnkarhagen startades 2011 med affärsidén att äga, förvalta och utveckla fastigheter med fokus på segmentet lager och lätt industri. Bolaget har sin bas i Stockholm och äger idag 78 000 kvadratmeter lokaler fördelat på 21 fastigheter i Mellansverige. Med en marknadsnära organisation, korta beslutsvägar och mycket erfarenhet av fastigheter kan Ankarhagen göra investeringar som ligger utanför andra aktörers huvudfokus. Bolaget har sedan start haft en organisk tillväxt och har som ambition att fortsätta växa även i framtiden.Aktuella tjänster:

Ekonomiansvarig

Stockholm

Ankarhagen Fastigheter

Publicerad 2018-12-05
Sista ansökan: 2019-01-05

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm