Våra tjänsterAMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med knappt 40 fastigheter. Vi äger, utvecklar och förvaltar kontor och handelsplatser för framtiden. Några av de mest kända fastigheterna är Femte Hötorgshuset, MOOD Stockholm och Gallerian i Stockholm. Marknadsvärdet uppgår till cirka 44 miljarder kronor inklusive delägarskap i bostadsföretaget Rikshem. Vi är ett dotterbolag till pensionsbolaget AMF med uppdraget att bidra till en stabil avkastning till spararna.Aktuella tjänster:

Hyresadministratör

Stockholm

AMF Fastigheter

Publicerad 2018-11-01
Sista ansökan: 2018-11-18

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm