Våra tjänsterAvdelningen Fastigheter Sverige som ingår i Kapitalförvaltningen består av tio personer. Alectas svenska fastighetsportfölj innefattar ca 50 fastigheter belägna på 13 orter i Sverige med huvuddelen av portföljen belägen i Stockholm och Göteborg. Det sammanlagda värdet på portföljen uppgår till ca 23 mdkr och den uthyrningsbara arean är ca 720 000 kvm. Exempel på fastigheter som ingår i portföljen är WTC i Stockholm och A6 Center i Jönköping. Fastighetsportföljen innefattar i huvudsak kontor men vi äger även en stor handelsportfölj och en växande andel hyresbostäder. Utöver den helägda fastighetsportföljen är vi delägare i ett stort antal indirekta investeringar.Aktuella tjänster:

Transaktionsanalytiker

Stockholm

Alecta

Publicerad 2019-09-06
Sista ansökan: 2019-09-30

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm