Våra tjänster

AF bostäder

AF Bostäder är en stiftelse som enligt sina stadgar har till uppgift att äga och förvalta byggnader avsedda som billiga och ändamålsenliga bostäder åt aktiva studenter som är medlemmar i Akademiska Föreningen i Lund.Aktuella tjänster:

Bovärd

Lund

AF Bostäder

Publicerad 2018-07-20
Sista ansökan: Löpande

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm