Våra tjänsterKVALIFICERAD KOMPETENS TILL FASTIGHETSBRANSCHEN

BOSCGUS erbjuder kvalificerade rekryteringstjänster och interimslösningar till företag i fastighetsbranschen. Oavsett om behovet är temporärt eller varaktigt hjälper vi våra uppdragsgivare att finna chefer och specialister som matchar kraven på kunnande, erfarenhet och personlighet.

Search & Selection
Rekryteringar av chefer och andra nyckelpersoner kräver en aktiv search för ett framgångsrikt resultat. Våra sök- och urvalsmetoder utgår från kundens behov vilket innebär att vi arbetar både med publika annonsrekryteringar och renodlade headhunting-uppdrag.

Under processens gång sker en kontinuerlig återkoppling till såväl uppdragsgivare som kandidater. Vi kvalitetssäkrar slutkandidaterna genom djupintervjuer, personlighets- och begåvningstester samt strukturerade referenstagningar och grundliga bakgrundskontroller.

Interim Management
Vi tillhandahåller erfarna interimkonsulter med ledaregenskaper, specialistkunnande och branscherfarenhet. Personer som temporärt kan axla kritiska linjepositioner, snabbt sätta sig in i verksamheten och åstadkomma resultat.

Exempel på chefs- och specialistroller som vi kan bemanna är; Vd, fastighetschef, förvaltningschef, uthyrningschef, regionchef, CFO, ekonomichef, finanschef, redovisningschef, controller, analytiker, fastighetsvärderare, m fl.

Management Consulting
Vi stödjer våra uppdragsgivare med förändringsledning i olika projekt inom organisationsutveckling, verksamhetsstyrning och administrativ effektivisering. Våra konsulter har bred erfarenhet och är vana vid att identifiera möjligheter, utarbeta handlingsplaner och säkerställa ett framgångsrikt genomförande.

Kontakta mig, så berättar jag mer. Vi har goda referenser från kollegor i din bransch!

www.boscgus.se

Bobo Jonason, VD, 070-353 94 10, bobo.jonason@boscgus.se

bobo-jonasonAktuella tjänster:


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm