Våra tjänster

Fastighetschef

Rosengård fastigheter vill vara med och skapa ett Rosengård som alla i Malmö är stolta över. Detta genom att utveckla befintligt bestånd på Rosengård, att växa genom förtätningsprojekt inom beståndet, att skapa och förädla värden genom en proaktiv och långsiktig förvaltning samt ett lokalt samhällsengagemang på Rosengård genom samverkan.

Fastighetsbeståndet består av kvarteren Törnrosen och delar av Örtagården och omfattar i nuläget 1 660 lägenheter där drygt 5 000 personer bor. 22 personer arbetar på Rosengård fastigheter.

Till bolagets ledning söker vi nu en

Fastighetschef

Långsiktig utveckling – nytänkande – integration

Som Fastighetschef på Rosengård fastigheter kombineras ett tydligt strategiskt ansvar med närhet till fastigheter, kunder och medarbetare. Du har fullt resultatansvar för fastighetsbeståndet och arbetar genom dina direktrapporterade för att säkerställa ekonomisk kontroll, god förvaltning och utveckling i linje med bolagets affärsidé och mission. Ditt ledarskap är närvarande och stöttande. Du arbetar långsiktigt med ett förhållningssätt där de bosociala aktiviteterna är ett naturligt inslag för framgång.

I ditt ansvar ligger att  ta fram och rapportera budget, prognos samt affärsplan. Du ansvarar vidare för bolagets NKI och för att få nöjda och trygga hyresgäster. Du företräder Rosengård fastigheter externt och skapar själv relevanta omvärldskontakter. I samband med projektutvecklingen av Culture Casbah bidrar du med kompetensöverföring och erfarenhet relaterat befintligt bestånd.

Som Fastighetschefen har du i dagsläget fyra direktrapporerande: Ansvarig förvaltning, Bosocial samordnare, Ansvarig för uthyrning, serviceanmälan och reception samt en Fastighetsutvecklare. Två av dessa har i sin tur underställd personal i form av förvaltare, husvärdar, drifttekniker, reparatörer, miljövärdar, förvaltningsassistenter och kontorsansvarig.
Du ingår i bolagets ledningsgrupp och rapporterar till VD.

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, exempelvis civilingenjör, fastighetsföretagande eller civilekonom. Du har minst fem års erfarenhet av kvalificerad fastighetsförvaltning och utveckling av bostäder. Du har ledarerfarenhet och är van att leda en diversifierad personalgrupp vad gäller såväl kompetens som bakgrund. Du har en förankrad, lokal marknadskännedom med goda nätverk i branschen. Vi ser det som meriterande  om du arbetat med förvaltning och utveckling av bostadsområden med särskilda utmaningar inom integration, miljö- och hållbarhetsarbete. Erfarenhet av förvaltning och utveckling av kommersiella lokaler är också en merit.

Vi erbjuder dig möjligheten att vara med och utveckla ett bostadsområde utifrån en klar mission och affärsidé: ”Vi finns för våra boende, för Rosengård och för Malmö. I den ordningen. Vi vill driva en stadsutveckling som alla har nytta av. Tillsammans förnyar vi Rosengård så att flera kan och vill bo, jobba och vara här.”

Välkommen med din ansökan snarast till dock senast 30 september. Vid frågor ring Boel Lundell, People Impact, på 0708-41 70 40, som bistår oss i denna rekrytering.


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm