Våra tjänster

Fastighetschef

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen “Ett gott liv i ett livskraftigt län”.

Region Kronoberg har påbörjat arbetet med att förbättra förutsättningarna för den strategiska planeringen av sina verksamheters fastighets- och lokalutveckling. Tjänsten kommer organisatoriskt tillhöra Regionservice och fastighetschefen blir ytterst ansvarig för fastighetsverksamheten. Fastighetschefen kommer till ca 40 % arbeta på direkt uppdrag av regiondirektören, och då vara funktionellt underställd honom.

Ditt uppdrag

Som fastighetschef blir det din uppgift att leda fastighetsfrågorna i Region Kronoberg in i framtiden. Region Kronoberg står inför en tillväxtperiod vilket innebär att behovet av verksamhetslokaler kommer att påverkas. Regionfullmäktige har i maj 2019 fattat beslut om att bygga ett nytt centralsjukhus i Växjö. Här får du en nyckelroll! Du kommer att ha ansvar för det samlade fastighetsbeståndet på högsta strategiska tjänstemannanivå. För att möta de kommande behoven krävs en genomtänkt och regionövergripande lokalförsörjningsstrategi så att tillgång och behov är i balans vid förändringar i befolkningsutvecklingen. I denna roll leder du en organisation med ca 70 kvalificerade medarbetare som är medskapare på resan.

Din profil

Genom din ledarstil motiverar, inspirerar och utvecklar du människor och får dem att växa. Du coachar och utvecklar medarbetarna så att din lyhördhet och ditt resultatfokus tar sig uttryck i både förhållningssätt och arbetssätt. Med en strategisk blick sorterar och prioriterar du frågor där din förståelse och fokus för verksamhetens behov visar sig i ditt ledarskap.

Din förmåga att kommunicera och skapa bra samarbeten med både interna och externa funktioner är en viktig framgångsfaktor liksom att du utifrån regionens långsiktiga strategier sätter ett starkt fokus på en väl planerad och effektiv lokalförsörjning

Du är en ledare med högskoleutbildning och gedigen erfarenhet från fastighet och bygg och som kan leda vår förändringsresa framåt. Vi erbjuder dig en roll i en spännande och dynamisk organisation som är på väg framåt.

Du har en god insikt i – och förståelse för – en politiskt styrd organisation samt erfarenhet av att utveckla och samverka med externa nätverk.

Låter det intressant? För frågor och mer information kring tjänsten, kontakta vår konsult vid Mercuri Urval, Per Anders Nilsson, på telefon 070-312 44 48 eller via mail, peranders.nilsson@mercuriurval.com       

Om företaget

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Här kan du utvecklas, både som människa och i din yrkesroll. Region Kronoberg ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och områden som handlar om folkhälsa, lärande, kultur, regional utveckling och tillväxt i Kronobergs län. Regionen är en av länets största arbetsgivare med över 6 000 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att nå visionen “Ett gott liv i ett livskraftigt län”. Besök gärna www.regionkronoberg.se


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm