Våra tjänster

Enhetschef Förvaltning

I ditt jobb som enhetschef är din viktigaste uppgift att leda områdesförvaltarna och du har en sammanhållande roll för ekonomin för alla fastigheter i vårt bestånd. Stor fokus ligger också på ekonomistyrning och att stötta förvaltarna i olika förvaltningsfrågor. Du ska vara aktiv och stöttande för projektenhetens arbete i genomförande av våra projekt och sammanhållande och stödjande i arbetssättet förvaltningsteam. Teamets samtliga medlemmar behöver hjälpa, samarbeta och ibland gå utanför sina traditionella roller för att lösa uppgifterna. Som enhetschef behöver man vara en aktiv del i områdesteamets varierande utmaningar.

Dina huvudsakliga ansvarsområden:

 • Samordna enhetens budget, underhåll- och verksamhetsplan samt prognosarbete
 • Utveckla fastighetsbeståndet såväl tekniskt som ekonomiskt
 • Vidareutveckla kvalitetssäkrad förvaltning
 • Ansvara för att myndighetskrav och lagar kopplade till fastighetsägande följs
 • Löpande uppföljande av kvalitet, kostnad och effektivitet


Mer om ditt nya jobb
Det finns ett stort fastighetsbestånd samt en stor och varierad projektportfölj. Vi är ett stabilt bolag och startar våra byggen oavsett konjunkturläge. Som enhetschef förvaltning får du använda dina kunskaper med ett fokus på att utveckla och förbättra verksamheten. Du jobbar inom ett av de viktigaste områden som finns i Södertälje både på kort och på lång sikt; bostadsförsörjningen och en socialt- och miljömässigt hållbar utveckling. Ett stort samarbete med övriga enheter i bolaget och koncern krävs för framgång i uppdraget. Hos oss får du ett arbetsklimat där du ges stor frihet att utvecklas under eget ansvar och där vi vet att människor måste få växa i sin roll för att trivas. Här blir du både ledare och en i gänget som jobbar för nöjda och trygga hyresgäster samtidigt som vi ser till att det byggs nya hyresrätter i Södertälje.


Det här är du
Till den här rollen söker vi en ledare som är trygg och som skapar engagemang och delaktighet i gruppen för att nå gemensamma mål. Ditt ledarskap är nära och tydligt kommunikativt och du har lätt för att skapa samarbete med andra inom som utom din organisation. Eftersom teamarbetet är en viktig plattform för bolagets långsiktiga målsättning att stärka förvaltningen så behöver du kunna stötta upp i operativa frågor på daglig basis såväl som på längre sikt. Du har ett strategiskt perspektiv och ser på sakers långsiktiga betydelse och du har förmågan att förstå och tillämpa affärsmässiga principer. Telges kärnvärden – enkel, öppen, personlig och modig – genomsyrar hela vår verksamhet och känns naturliga för dig.


Krav

 • Högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt
 • Minst 5 års erfarenhet som ledare med personalansvar
 • Erfarenhet från fastighetsbranschen
 • Insatt i teknik- och byggnadstekniska frågor
 • God erfarenhet av underhållsplaner och fastighetsekonomi
 • God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift


Det här är vi
Välkommen till Telgekoncernen. Inom Telge uppmuntrar vi våra medarbetare att utvecklas genom tjänster som erbjuder variation i arbetsuppgifterna och ett stort mått av frihet under ansvar. Här finns goda karriärmöjligheter och en kultur som ger dig möjlighet att påverka på allvar. Vi erbjuder bra förmåner och friskvårdsbidrag. Vi är en organisation som strävar efter mångfald och jämlikhet.


Ansök idag
Om du tycker att tjänsten som enhetschef förvaltning passar väl in på dina kvalifikationer och på hur du vill arbeta, skicka din ansökan snarast. Sista ansökningsdatum är 25 januari 2019.


Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Pontus Werlinder, 08 – 550 229 92. Har du frågor kring rekryteringsprocessen, kontakta Marina Brunsärn, HR-strateg, 08-550 231 20. Fackliga kontaktpersoner är Sanne-Liv Olsen för Vision och Anders Lindgren SACO, du når båda på 08 550 220 00.


Vi har redan gjort vårt medieval och vill inte bli kontaktade av andra säljbolag.


Telge Bostäder är mer än tak, golv och väggar – vi bygger och utvecklar socialt hållbara bostadsområden för framtiden. Tillsammans med vårt systerbolag Telge Hovsjö bildar vi en av Sveriges tio största allmännyttor. I vårt bostadsbestånd finns alltifrån moderna nybyggen och miljonprogram och till studentbostäder och radhus. Vi som jobbar här brinner alla för att ta hand om de viktigaste vi har – våra hyresgäster.

Telge består av moderbolaget Telge AB samt ett antal dotterbolag och ägs av Södertälje kommun. Uppdraget är att ge Södertäljeborna bra tjänster och att bidra till ett attraktivt Södertälje. Koncernen har 700 medarbetare och en omsättning på 6 000 Mkr. Vi erbjuder tjänster och service inom bostäder, bygg, el, lokaler, hamn, värme, vatten, kommunikation, science center samt arbetsförmedling och bemanning.


Webbyrå: Brandson AB i Stockholm